Zašto upisati pripreme?

pripreme za državnu maturu

Možda nije dovoljno poznato da satnica učitelja i nastavnika samo izgleda malena, polovična u odnosu na druge djelatnosti. Međutim, nastavnici, između ostalog, na svaka dva sata nastave imaju u satnici po jedan sat kada pišu - pripreme! A, svima je poznato da se sportaši pripremaju za natjecanja, pa mnogi sa zanimanjem prate pripreme naših reprezentativaca pred neka atraktivna državna ili svjetska natjecanja.

Pripreme su integralan dio mnogih ljudskih djelatnosti, ali definitivno neizostavna aktivnost prije svakog ozbiljnog natjecanja. Kako je državna matura ujedno i državno natjecanje maturanata u znanju i budući da se natjecatelje rangira prema broju postignutih bodova na razini cijele Hrvatske, jasno je da su pripreme za državnu maturu condicio sine qua non (uvjet bez kojeg se ne može). Stoga bi bilo za očekivati da se pripreme organiziraju za sve maturante kroz sustav hrvatskoga školstva, primjerice, u posljednjem kvartalu četvrtog razreda, umjesto redovne nastave koja bi u tom slučaju trebala završiti s trećim kvartalom. U ovom trenutku pripreme za državnu maturu provode se na raznim školama tek u obliku izborne nastave ili, doslovce, ovise o entuzijazmu pojedinih profesora.

Pripreme u ZCP-u kojima već dvadeset i tri godine, iz godine u godinu, pripremamo učenike za odlučujuće ispite na životnoj prekretnici zrelosti, omogućuju svakom polazniku da uz stručno vođenje ponovi gradivo pojedinih predmeta, nauči nove pojedinosti ili, ponekad, čitave cjeline koje u školi nisu bile obrađene, te da se - uz veliku uštedu vremena i sveobuhvatan, koncizan rad - pripremi za uspjeh!

ZCP - dvadeset tri godine iskustva!


Zagrebački centar za poduku najstariji je edukativni centar u Hrvatskoj u području priprema za prijemne, odnosno, sada za državnu maturu. Ove školske godine bilježi dvadeset treću obljetnicu postojanja i uspješnog rada u podučavanju maturanata – budućih studenata, za daljnje školovanje na studijskim programima. Svi programi ZCP priprema posebno su osmišljeni i prilagođeni aktualnim zahtjevima državne mature i prijemnih ispita, a naši profesori svojim entuzijazmom, znanjem i načinom rada učenike visoko motiviraju.