Upisi na fakultete

S obzirom na zahtjeve visokih učilišta, upis na određeni fakultet ovisi o zbroju bodova koji se postižu:
1. općim uspjehom u srednjoj školi,
2. uspjehom na državnoj maturi, te
3. uspjehom na dodatnom prijemnom ispitu ukoliko ga fakultet traži.

Visokoškolske ustanove posve samostalno odlučuju što i koliko boduju, odnosno, boduju li uspjeh postignut na državnoj maturi u cijelosti, te trebaju li kandidati polagati još dodatni ispit. Također, samostalno određuju i bodovanje uspjeha u srednjoj školi.

Ispiti državne mature održavaju se umjesto prijašnjih klasifikacijskih ispita (prijemnih) na fakultetima, a u ukupnom zbroju bodova na većini fakulteta rezultati na ispitima državne mature odlučujući su i presudni.

Na donjoj adresi nalazi se Brošura o državnoj maturi u kojoj na 46. stranici počinje opsežan prikaz odluka visokih učilišta o korištenju rezultata državne mature pri upisu na studijske programe.
http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/brosure2013

Za preciznije informacije o bodovanju koje propisuje neko visoko učilište, treba provjeriti na stranicama pojedinog sveučilišta, odnosno, fakulteta.

 

ZCP - dvadeset tri godine iskustva!


Zagrebački centar za poduku najstariji je edukativni centar u Hrvatskoj u području priprema za prijemne, odnosno, sada za državnu maturu. Ove školske godine bilježi dvadeset treću obljetnicu postojanja i uspješnog rada u podučavanju maturanata – budućih studenata, za daljnje školovanje na studijskim programima. Svi programi ZCP priprema posebno su osmišljeni i prilagođeni aktualnim zahtjevima državne mature i prijemnih ispita, a naši profesori svojim entuzijazmom, znanjem i načinom rada učenike visoko motiviraju.