Korisni linkovi

MZOS - www.mzos.hr
Studentski centar Zagreb - www.sczg.hr
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja - državne mature - www.ncvvo.hr
www.skole.hr/studiji/popis
Sveučilište u Dubrovniku - www.unidu.hr
Sveučilište u Osijeku - www.unios.hr
Sveučilište u Rijeci - www.uniri.hr
Sveučilište u Splitu - www.unist.hr
Sveučilište u Zadru - www.unizd.hr
Sveučilište u Zagrebu - www.unizg.hr
Kako postati student? - www.postani-student.hr
www.mojamatura.net

ZCP - dvadeset tri godine iskustva!


Zagrebački centar za poduku najstariji je edukativni centar u Hrvatskoj u području priprema za prijemne, odnosno, sada za državnu maturu. Ove školske godine bilježi dvadeset treću obljetnicu postojanja i uspješnog rada u podučavanju maturanata – budućih studenata, za daljnje školovanje na studijskim programima. Svi programi ZCP priprema posebno su osmišljeni i prilagođeni aktualnim zahtjevima državne mature i prijemnih ispita, a naši profesori svojim entuzijazmom, znanjem i načinom rada učenike visoko motiviraju.