Kalendar

Modul 1 - tečaj subotama počinje 10. siječnja 2015. i traje kroz 20 subota, do ispita državne mature; nema nastave praznicima i blagdanima.

 

Modul 2 - tečaj tijekom zimskih praznika, odvija se u siječnju od 2.-10.1.2015. svakodnevno kroz 9 dana.

 

Modul 3 - tečaj tijekom proljetnih praznika od 28.3. do 3.4.2015. svakodnevno kroz 7 dana.

 

Modul 4 - tečajevi priprema za prijemne ispite:

- medicina od 26.6. deset termina prema rasporedu, a za

- filozofski i pravo od 24.6.2015. u četiri termina prema rasporedu.

 

Modul 5 - pojedinačne ili grupne instrukcije dogovaraju se s obzirom na okolnosti

 

.

ZCP - dvadeset tri godine iskustva!


Zagrebački centar za poduku najstariji je edukativni centar u Hrvatskoj u području priprema za prijemne, odnosno, sada za državnu maturu. Ove školske godine bilježi dvadeset treću obljetnicu postojanja i uspješnog rada u podučavanju maturanata – budućih studenata, za daljnje školovanje na studijskim programima. Svi programi ZCP priprema posebno su osmišljeni i prilagođeni aktualnim zahtjevima državne mature i prijemnih ispita, a naši profesori svojim entuzijazmom, znanjem i načinom rada učenike visoko motiviraju.