Intelektualne sposobnosti - Apstraktno mišljenje

Pripreme za prijemni ispit na Filozofskom fakultetu, odnosno, na Hrvatskim studijima, održavaju se nakon ispita državne mature
 


Razredbeni ispit na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pišu svi pristupnici neovisno o tome za koji se predmet studija odlučuju.

Taj se ispit sastoji od testova koji, po strukturi i sadržajno, sliče testovima inteligencije.

Psiholozi se općenito služe testovima inteligencije baždarenima za mjerenje kvocijenta inteligencije, no ovdje to nije slučaj. Zbog toga i jest naziv tog pismenog ispita na Filozofskom fakultetu – test intelektualnih sposobnosti, a na Hrvatskim studijima – test apstraktnog mišljenja.

Na testu se rješavaju neverbalni i verbalni zadaci različite težine.

Budući da se testiranje intelektualnih sposobnosti provodilo na prijemnom ispitu kao dio cjelokupnog ispita i prije, ZCP već godinama vrši uspješne pripreme vježbajući polaznike na sličnim testovima usprkos tome što Filozofski fakultet nikad nije dao nijedan ogledni primjerak tog tipa testa.

Na ZCP pripremama polaznici upoznaju takve zadatke, a kroz vježbu stječu sigurnost neophodnu za brže rješavanje testa. Naime, na ispitu vrijeme testiranja je ograničeno.

Naši kandidati s velikim intelektualnim interesom pohađaju pripreme i uspješno polažu taj ispit. Pripremaju se kroz dvanaest sati treninga, a seminar se održava neposredno prije ispita na fakultetu, ove školske godine s početkom 24. lipnja 2015.

ZCP - dvadeset tri godine iskustva!


Zagrebački centar za poduku najstariji je edukativni centar u Hrvatskoj u području priprema za prijemne, odnosno, sada za državnu maturu. Ove školske godine bilježi dvadeset treću obljetnicu postojanja i uspješnog rada u podučavanju maturanata – budućih studenata, za daljnje školovanje na studijskim programima. Svi programi ZCP priprema posebno su osmišljeni i prilagođeni aktualnim zahtjevima državne mature i prijemnih ispita, a naši profesori svojim entuzijazmom, znanjem i načinom rada učenike visoko motiviraju.