O državnoj maturi

pripreme za državnu maturu

DRŽAVNA MATURA skup je ispita koji se u Hrvatskoj provodi od 2009. za sve učenike pod jednakim uvjetima i kriterijima, i u isto vrijeme, te omogućuje da se dobiju usporedivi rezultati na nacionalnoj razini.

ISPITI DRŽAVNE MATURE dijele se na dva dijela: obvezni i izborni dio.

OBVEZNI dio sastoji se od tri predmeta: hrvatski jezik, matematika i strani
(ili klasični) jezik, a svaki predmet može se polagati na osnovnoj (B) ili na višoj (A) razini.

IZBORNI dio sastoji se od najmanje jednog predmeta, i to po odabiru učenika.
Broj predmeta nije ograničen, a ti se predmeti polažu s obzirom na kriterije upisa koje postavljaju visokoškolske ustanove.

Na internetskoj adresi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u nastavku) nalazi se Brošura o državnoj maturi u kojoj se mogu proučiti sve pojedinosti vezane za taj složeni skup ispita.

http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/brosure2013

 

Svi programi ZCP-a osmišljeni su i prilagođeni zahtjevima državne mature, a posebno se organiziraju pripreme za dodatne, prijemne ispite na fakultetima što su, kao specifičnost, zadržali neki zahtjevniji fakulteti radi provjere posebnih znanja i sposobnosti.

U okviru ZCP priprema za državnu maturu, u cjelinama ili pojedinačno mogu se slušati:
- OBVEZNI PREDMETI - hrvatski, matematika i engleski jezik,
- IZBORNI PREDMETI - fizika, kemija, biologija (cjelina medicina i srodni fakulteti, cjelina tehnički), PiG, psihologija.

U okviru ZCP priprema za prijemne ispite na fakultetima mogu se slušati:
- DODATNI PREDMETI - za prijemni na MEDICINI (fizika, kemija i biologija), za prijemni na ARHITEKTURI (crtanje i prostorna percepcija), za prijemni na PRAVU (razumijevanje teksta i logičko zaključiavnje) te za prijemni na FILOZOFSKOM ili HRVATSKIM STUDIJIMA  (intelektualne sposobnosti).

Ovisno o potrebama i odabiru učenika, moguće su različite kombinacije predmeta i tečajeva.

ZCP - dvadeset tri godine iskustva!


Zagrebački centar za poduku najstariji je edukativni centar u Hrvatskoj u području priprema za prijemne, odnosno, sada za državnu maturu. Ove školske godine bilježi dvadeset treću obljetnicu postojanja i uspješnog rada u podučavanju maturanata – budućih studenata, za daljnje školovanje na studijskim programima. Svi programi ZCP priprema posebno su osmišljeni i prilagođeni aktualnim zahtjevima državne mature i prijemnih ispita, a naši profesori svojim entuzijazmom, znanjem i načinom rada učenike visoko motiviraju.