Medicina


Medicinski fakultet u Zagrebu predvidio je prijemni ispit koji se, kao i prethodnih godina, sastoji od fizike, kemije i biologije. Ispiti koji su se godinama provodili na prijemnom ispitu iz tih predmeta, obuhvaćaju većinu gimnazijskoga gradiva. Ipak, usporedba zadataka s prijemnog ispita sa zadacima koji se traže na ispitima državne mature pokazuje da postoje različitosti.

ZCP u svojem arhivu ima velik broj testova s medicine iz fizike, kemije i biologije proteklih godina, tako se osim fokusiranja gradiva na ono što je potrebno za prijemni na medicini, dodatno radi na upoznavanju tipa zadataka, rješavaju se i ti originalni testovi.

Tečaj priprema za prijemni ispit na medicinskom fakultetu održava se u lipnju, prije prijemnog ispita, a ove godine s početkom u petak, 26. 6. 2015.

 

.


ZCP - dvadeset tri godine iskustva!


Zagrebački centar za poduku najstariji je edukativni centar u Hrvatskoj u području priprema za prijemne, odnosno, sada za državnu maturu. Ove školske godine bilježi dvadeset treću obljetnicu postojanja i uspješnog rada u podučavanju maturanata – budućih studenata, za daljnje školovanje na studijskim programima. Svi programi ZCP priprema posebno su osmišljeni i prilagođeni aktualnim zahtjevima državne mature i prijemnih ispita, a naši profesori svojim entuzijazmom, znanjem i načinom rada učenike visoko motiviraju.