Modul 2

ZIMSKI                
2.-10.1. 2015.            
  hr mat engl uk h br dn br h/tj    
AAA 18 26 10 54 9 6   1790
ABA 18 26 10 54 9 6   1790
HA       18 9 2   590
MA       26 9 2   890
MB       26 9 2   890
ENG       10 9 2   390
Esej         3 2   290
  bio kem fiz          
Medicina 18 18 18 54 9 6   1790
KE       18 9 2   690
BI       18 9 2   690
FI       18 9 2   690
  mat fiz            
Tehnika 36 18   54 9 6   1790
MA       36 9 4   1190
FI       18 9 2   690
 

 

ZCP - dvadeset tri godine iskustva!


Zagrebački centar za poduku najstariji je edukativni centar u Hrvatskoj u području priprema za prijemne, odnosno, sada za državnu maturu. Ove školske godine bilježi dvadeset treću obljetnicu postojanja i uspješnog rada u podučavanju maturanata – budućih studenata, za daljnje školovanje na studijskim programima. Svi programi ZCP priprema posebno su osmišljeni i prilagođeni aktualnim zahtjevima državne mature i prijemnih ispita, a naši profesori svojim entuzijazmom, znanjem i načinom rada učenike visoko motiviraju.